777 093 662 •

Služby

Čištění topných soustav v průmyslových objektech

Čištění otopných, vodních a technologických soustav, odstraňování všech druhů nánosů a usazenin z kotlů,tepelných lisů, chladičů, bojlerů, výměníků tepla, protiproudových ohřívačů, vyvíječů páry, deskových výměníků, trubkových výměníků, klimatizačních výměníků, systémů a rozvodů TUV a ÚT.

Revitalizace otopné soustavy, aneb jak ušetřit za teplo

Máte vysoké náklady na vytápění? Nevíte, jak snížit náklady na vytápění? Chcete zefektivnit vytápění

Proč si nechat vyčistit topení?

Největší položku v nákladech na provoz objektů tvoří náklady na vytápění. Abychom v této oblasti dosáhli úspory, je třeba zajistit hydraulické vyregulování otopných soustav. Důsledná a komplexní přípravná fáze před realizací je základním předpokladem k dosažení energetických úspor. Základní podmínkou k realizaci hydraulického vyregulování otopných soustav je chemické pročištění celého topného systému. Předejdeme tak znehodnocení následně nainstalovaných regulačních armatur. Potřebu tohoto opatření signalizují i snížené výkony topných těles a změny tlakových poměrů na vstupu a výstupu otopné soustavy. Důležitým faktem je skutečnost, že tam, kde chceme ve staré otopné soustavě realizovat vyvážení otopné soustavy nebo montáž jakýchkoliv úsporných regulačních prvků, tak tam je doporučeno zrealizovat chemické pročištění soustavy před jejich montáží. Chemické čištění topných soustav by mělo být součástí cyklické údržby. Zanedbáním této údržby snižujeme životnost těchto často již zastaralých sekundárních rozvodů ústředního vytápění objektů. V důsledku toho budeme nuceni tyto rozvody nahradit novými. Při porovnání nákladů na výměnu rozvodů ÚT a nákladů na chemické pročištění systému, tyto představují necelých 10 % z nákladů potřebných na výměnu nových rozvodů topení.

Proč vybrat nás?

  • Jsme dynamická firma, která se neustále vyvíjí, její zásadou je preciznost, spokojený zákazník, moderní technologie a přístup, špičkové a profesionální stroje a v neposlední řadě šetrný přístup k realizované zakázce.

Co říkají naši zákazníci?


777 093 662

Kontaktujte nás